Zwroty i Reklamacje

Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi, nabywającemu produkty na odległość (e-sklep ) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy

Warunki zwrotu:

  • Klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

        Towar wraz z formularzem: – prosimy odesłać na adres: Magnetic Mobel Ul. Karosek 27,    32-700 Bochnia

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru

  • Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę, to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwraca mu równowartość kosztów najtańszej dostawy.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Towar nie podlega zwrotowi przy wyborze koloru innego niż standardowy, przypisany katalogowo danej kolekcji jak i w przypadku wykonania mebla wg uwag Klienta dotyczących np. zmiany wymiaru, kolorystyki, wyglądu mebla.

REKLAMACJA

1) Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. 

2) Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody. 

3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

4) Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem magneticmobel@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Magnetic Mobel Proszówki 400, 32-700 Bochnia

5) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, 
  • adres, 
  • adres e-mail Kupującego, 
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
  • Zdjęcia wadliwego produktu

6) Gdyby podane w reklamacji dane lub informacje wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do Zamawiającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

7) Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego     adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej.

8) Jeśli reklamacja będzie uzasadniona, sklep skontaktuje się z Klientem w celu odebrania towaru, a następnie zwróci pieniądze na wskazane konto, naprawi uszkodzony towar lub odeśle nowy.